WWL-038/5/UK - UK-SYSTEM

Przejdź do treści

Menu główne:

WWL-038/5/UK

OFERTA > WAGI - Akcesoria > Wyswietlacze_wagowe
Wewnętrzny wyświetlacz wagowy  WWL-038/5/UK  -  UWAGA !!  produkt wycofywany z oferty 

DANE   TECHNICZNE :

  • Napięcie   zasilania                -       DC 12 do 14V

  • Pobór   mocy                          -      ok.  3W

  • Element   wykonawczy          -       Cyfry LED  38mm  firm Kingbright  

  • Kolor świecenia                     -        czerwony   

  • Ilość  cyfr                              -        5

  • Wymiary   pola  odczytu        -       200 x 90

  • Wymiary   obudowy               -       200 x 225 x 70  łącznie z podstawą (stopą)

  • Waga                                      -       ok. 1 kg  z zasilaczem

  • Sterowanie  przewodowe      -       transmisja szeregowa  standard   RS232 ,  RS485

  • Sterowanie  radiowe              -       opcjonalnie  ( radiomodem 433Mhz )

                                                            

Wyświetlacz  WWL-038/5/UK  współpracuje z następującymi  procesorami wagowymi  :

METLER  TOLEDO - 8530 , JAGUAR , COUGAR , LYNX ,  SPIDER  ,  IND310-D , CARDINAL ,
AB-MICRO , HOTTINGER  2107, 2108 i  2110 , RHEWA 81, 82, 83+ i 84, ASM 1403 i 1602 ,
PRECJA MOLEN, RADWAG , AXIS , PIVOTEX-CC , FAWAG  P1  i  P2 , FAWAG-MODBUS ,
AXIS , SCHENCK x3 , PHILIPS , GSE  model 350/355-CONDEC , FLINTAB , RINSTRUM    itp.

   
Możliwe jest ustawienie jednej z sześciu prędkości transmisji :

1200Bd , 2400Bd , 4800Bd , 9600Bd , 19200Bd  i  38400Bd


Obudowa  wyświetlacza   wykonana  jest  z tworzywa sztucznego ABS w  kolorze  beżowym  . W  tylnej dolnej części  obudowy   zamontowana  jest  gniazdo DB9  do podłączenia sterowania  szeregowego RS 232 lub 485  oraz gniazdo osiowe  5,5mm  do podłączenia zasilacza.

Wyświetlacz    WWL-038/5/UK wyświetla :

-  aktualny  tryb   pracy  wagi  (  brutto , netto , wart. tary )
-  informację  o  wart.  wyniku   poniżej  wagi  minimalnej i  powyżej  wagi  maksymalnej
-  informację   o  przekroczeniu  zakresu  pomiarowego
-  informację  o  braku  wyniku  stabilnego  (  waga  w  ruchu )
-  czas oraz temperaturę  ( w wykonaniu opcjonalnym )  - tylko w przypadku wyłączenia
  terminala wagowego  lub gdy  wartość masy równa się  0 kg .Wówczas po kilku sekundach
  wyświetlacz przechodzi do wskazywania czasu i temperatury , które to  wskazania  znikają  
  natychmiast  jeśli stan masy na wadze zmieni się (będzie  większy od 0 kg )

     WWL-038/5/UK
 wyświetlanie masy towaru

     WWL-038/5/UK
 wyświetlanie masy towaru     WWL-038/5/UK
 wyświetlanie temperatury         WWL-038/5/UK
 wyświetlanie aktualnego czasu

Wstępnie wyświetlacz  konfigurowany  jest za  pomocą odpowiednich ustawień DIP-SWITCH-a  SW - zworek  od SW1 do SW8  umieszczonych  w okolicy  procesora  , których  znaczenie  opisujemy  w instrukcjach dołączanych do urządzeń  .
Możliwe jest oczywiście  przeprogramowanie  wyświetlacza wagowego na współpracę z innymi terminalami wagowymi pracującymi z innymi protokołami transmisji oraz innymi  jej  prędkościami poprzez odpowiednie ustawienie przeł. DIP-SWITCHY
Czynność tą można przeprowadzić również za pomocą odpowiedniego pilota serwisowego pracującego w zakresie podczerwieni , którego należy skierować w  kierunku pierwszej cyfry od lewej strony  wyświetlacza. Proces programowania odbywa się według odpowiedniej instrukcji dołączonej w przypadku zakupu w/w pilota.serwisowy 

pilot  BSR

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego