Płyta Główna CNC z pełną optoizolacją PGCNC-3X/OPTO/UK - UK-SYSTEM

Przejdź do treści

Menu główne:

Płyta Główna CNC z pełną optoizolacją PGCNC-3X/OPTO/UK

OFERTA > CNC - Elektronika
                                    ____________________________________________________________________________

Płyta Główna CNC  PGCNC-3X/OPTO/UK

____________________________________________________________________________


Płyta główna PGCNC-3X/OPTO/UK jest modułem elektroniczny stanowiącym niejako interfejs do połączenia komputera lub innego urzadzenia sterującego (np. sterownik PLC) z driverami (sterownikami końcowymi) silników krokowych każdej z osi maszyny CNC. Nasza płyta umożliwia sterowanie 3 osi (silników krokowych) urządzenia CNC - X, Y, Z. Cechą charaktrystyczną modułu jest pełna optoizolacja płyty głównej polegająca na galwanicznej izolacji wszystkich sygnałów sterujących oraz masy urządzenia (rozwiązanie to zmniejsza do minimum ryzyko przypadkowego uszkodzenia komputera lub modułu sterującego). Do płyty głównej podłączone są inne elementy sterowania CNC takie jak :


 • styki krańcówek osi X, Y, Z
 • styki wyłączn. bezp. E-STOP
 • komputer (lub PLC) poprzez  port LPT
 • 3 silniki krokowe osi X, Y, Z
 • gniazdo do sterow. elektrowrzecionem
 • napięcie zasilania  DC
 • styki czujnika wysokości narzędzia
 • zestaw 9 diod LED monitorujących pracę sterownika.


Poniżej w sposób graficzny zostały zilustrowane możliwości podłączenia różnych peryferii zewnętrznych do płyty głównej PGCNC-3X/OPTO/UK.

Zalety płyty głównej PGCNC-3X/OPTO/UK:

 • pełna optoizolacja płyty głównej; optoizolacja zarówno sygnałów sterujących jak i masy,
 • profesjonalne wykonanie,
 • czytelny opis złącz,
 • diody LED sygnalizujące aktualny stan sygnałów krańcówek i E-STOP,
 • małe wymiary,
 • sterowanie 3 osi
 • przekaźnik załączający wrzeciono,
 • zasilanie 9-24V DC,
 • wejście dla przycisku awaryjnego zatrzymania maszyny CNC,
 • wejścia dla krańcówek bazujących maszynę CNC,
 • wejście do pomiaru wysokości narzędzia.

Płyta główna PGCNC-3X/OPTO/UK, do której podłączone są wszystkie sygnały sterujące, tj. komputer poprzez złącze LPT, krańcówki poszczególnych osi X Y Z, sygnały wyjściowe do sterowania driverów silników osi X,Y,Z, złącze zasilania 24V DC, diody monitorujące LED na przednim panelu oraz styki przekaźnika PU-1 do sterowania zasilaniem elektrowrzeciona.


Poniżej zamieszczamy kilka fotografii płyty głównej  PGCNC-3X/OPTO/UK:


Dla wygody uruchomienia maszyny CNC oraz odpowiedniej konfiguracji oprogramowania sterująceg na płycie głównej zostało umieszczonych 6 diod LED monitorujących stan krańcówek osi X,Y,Z, przycisku bezpieczeństwa E-STOP oraz czujnika wysokości narzędzia.

Sterowanie płytą główną PGCNC-3X/OPTO/UK

___________________________________________________________________________

Sterowanie z komputera odbywa się poprzez złącze równoległe LPT wyprowadzone na zewnątrz modułu poprzez męskie gniazdo DB-25. Wszystkie wyprowadzone sygnały na tym złączu oraz sygnały na złączu do podłączenia krańcówek wyposażone są w tzw. optoizolację zmniejszajacą do minimum ryzyko uszkodzenia portu LPT w komputerze lub innym urządzeniu sterującym. Izolowana optycznie jest również masa sterownika poprzez zastosowanie wewnątrz odpowiedniej przetwornicy napięcia zasilającego.
PGCNC-3X/OPTO/UK może współpracować z dowolnym oprogramowaniem sterującym maszynami CNC za pomocą portu LPT z możliwością konfiguracji pinów portu (np. MACH2, MACH3, EMC2, TurboCNC, itd.). Poniżej w tabeli opisana jest kolejność pinów portu LPT podłączona do naszego sterownika (konfiguracja w programie sterującym np. MACH3).


                  Opis złącz płyty głównej PGCNC-3X/OPTO/UK

___________________________________________________________________________

                                    ____________________________________________________________________________

                      Dane techniczne  płyty głównej


DANE TECHNICZNE  PŁYTY GŁÓWNEJ  PGCNC-3X/OPTO/UK

Napięcie zasilania

9 - 32 V DC

Maksymalny pobór prądu

msx. 325mA

Bezpieczeństwo pracy
pełna optoizolacja wszystkich  sygn.sterujących i masy

Zakres temperatury pracy

od-25 *C  do 70*C

Ilość sterowanych osi

3 ( X, Y, Z )

Sposób połaczenia z komputerem równoległy port LPT
Obciążenie przekaźnika PU-1 240V AC/5A;  120V AC/10A;  24V DC/10A
Dedykowane oprogramowanie dowolne oprogramowanie z interfejsem LPT z możliwością konfiguracji pinów portu (np. MACH2, MACH3, EMC2, TurboCNC, itp.)
Środowisko pracy unikać kurzu, olejów i gazów powodujących korozję
Wymiary
116x89x25 mm

Masa

ok.  100g

_____________________________________________________________________________

Przykład aplikacji do sterowania SSK-3F/4,5A/UK  (program MACH3)

Na obrazkach poniżej zamieszczamy zrzuty ekranowe popularnej aplikacji MACH-3, służącej do sterowania maszynami CNC. Poszczególne okna przedstawiają zarówno sam interfejs sterowania aplikacją, jak i elementy konfiguracji dostosowjące program do sterownika, rodzaju silników, krańcówek itp.


Aby rozpocząć pracę ze sterownikiem należy:
1. podłączyć kabel LPT ze sterownika do komputera
2. podłączyć kabel łączący krańcówki i przycisk E-STOP
3. podłączyć 3 kabłe łaczące silniki krokowe osi X, Y, Z
4. uruchomić program sterujący maszyną CNC
5. podłączyć zasilanie do sterownika.

                          
   PGCNC-3X/OPTO/UK 

Film z pracy maszyny sterowanej  za
pomocą  płyty  PGCNC-3K/OPTO/UK - w  przygotowaniu

  Link do pobrania demo programu MACH3

  Opis Płyty Głównej PGCNC-3X/OPTO/UK   


 
powrót na górę ...  
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego