STEROWNIKI DO REKLAM - UK-SYSTEM

Przejdź do treści

Menu główne:

STEROWNIKI DO REKLAM

OFERTA > REKLAMY_LED

STEROWNIKI 1, 2  i 4  KANAŁOWE
_______________________________________________________________________

Oferujemy również proste sterowniki do reklam LED-owych  jedno , dwu i czterokanałowe  umożliwiające sterowanie obwodami wyjściowymi z regulowaną częstotliwością. Sterowniki wyposażone są w 2 lub 4 elementy regulacyjne (potencjometry),którymi można regulować zarówno częstotliwość migania jak i wypełnianie impulsów (długość świecenia) dla poszczególnych kanałów

UNIWERSALNY STEROWNIK LED TYP USR-1K (1-kanałowy)

- uniwersalny  1 - kanałowy sterownik umożliwiający podłączenie jednego obwodu wyjściowego LED o obciążeniu do 4A.

UNIWERSALNY STEROWNIK LED TYP USR-2K (2-kanałowy)


- uniwersalny  2 - kanałowy sterownik umożliwiający podłączenie dwóch obwodów wyjściowych LED o obciążeniu do  4A załączanych naprzemiennie tzn. jeśli pierwszy obwód jest załączony to drugi wyłączony i odwrotnie.

DANE TECHNICZNE STEROWNIKÓW  USR-1K  oraz  USR 2K

Napięcie zasilania

9 - 15V DC lub opcjonalnie 20 - 25V DC

Obciążenie wyjść

4A  w kazdym kanale

Elementy wykonawcze

tranzystory MOSFET

Wymiary  obudowy

65 x 50 x 28mm  (podstawa 65 x 65mm)

Rodzaj sterowania   

modulacja PWM  

Zakres reg. wypełnienia impulsów

od 5 do 95 %

------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIWERSALNY STEROWNIK LED TYP USR-4K (4-kanałowy)- uniwersalny  4 - kanałowy sterownik umożliwiający podłączenie czterech obwodów wyjściowych LED o obciążeniu do  4A .Są to jakby dwa sterowniki dwukanałowe USR-2K  zamontowane w jednej obudowie przy czym obwody 1 i 2  pracują zupełnie niezależnie i niesynchronicznie z obwodami 3 i 4 . Pozostaje jednak synchroniczna naprzemienna zależność zapalania i gaszenia obwodów  1 i 2   oraz 3 i 4.

DANE TECHNICZNE STEROWNIKÓW  USR-4K

Napięcie zasilania

9 - 15V DC lub opcjonalnie 20 - 25V DC

Obciążenie wyjść

3A  w kazdym kanale

Elementy wykonawcze

tranzystory MOSFET

Wymiary  obudowy

77 x 59 x 28mm  (podstawa 77 x 78mm)

Rodzaj sterowania   

modulacja PWM  

Zakres reg. wypełnienia impulsów

od  5 do 95 %

_______________________________________________________________________


STEROWNIKI   8  KANAŁOWE

______________________________________________________________________

UNIWERSALNY STEROWNIK LED TYP USR-08K/12V/UK


uniwersalny 8-kanałowy sterownik umożliwiający podłączenie do 8
niskonapięciowych - zasilanie od 9 do 15V DC - niezależnych obwodów
wyjściowych LED- (reklamy) . Urządzenie umożliwia sterowanie do 8-kanałów
w sposób sekwencyjny tzn. jeden po drugim z regulowaną prędkością .
Zawsze załączony jest tylko jeden kanał wyjściowy przełączany z prędkością 
ustawioną za pomocą potencjometru umieszczonego na tylnej ściance sterownika.

DANE TECHNICZNE STEROWNIKÓW  USR-08K/12K/UK

Napięcie zasilania

9 - 15V DC

Obciążenie wyjść

2,5A  w kazdym kanale

Elementy wykonawcze

8 x MOSFET

Wymiary  obudowy

83 x 68 x 26mm  (podstawa 105 x 70mm)

Rodzaj sterowania

sekwencyjna - z regulacja prdkosci

------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIWERSALNY STEROWNIK LED TYP USR-08K/230AC/UK


- uniwersalny 8-kanałowy sterownik umożliwiający podłączenie do 8
wysokonapięciowych - zasilanie  230V AC
- niezależnych obwodów
wyjściowych max 300VA  . Urządzenie umożliwia sterowanie do 8-kanałów
w sposób sekwencyjny tzn. jeden po drugim z regulowaną prędkością .
Zawsze załączony jest tylko jeden kanał wyjściowy przełączany z prędkością
ustawioną za pomocą potencjometru umieszczonego na tylnej ściance sterownika .

DANE TECHNICZNE STEROWNIKÓW  USR-08K/230AC/UK

Napięcie zasilania

230V AC

Obciążenie wyjść

max. do 300VA -  w kazdym kanale

Elementy wykonawcze

8 x TYRYSTOR

Wymiary  obudowy

83 x 68 x 26mm  (podstawa 105 x 70mm)

Rodzaj sterowania

sekwencyjna - z regulacja prdkosci

_______________________________________________________________________

STEROWNIKI   12  KANAŁOWE

_______________________________________________________________________

           UNIWERSALNY STEROWNIK LED TYP USR-12K/RS232

- uniwersalny 12-kanałowy sterownik umożliwiający podłączenie 12
niezależnych obwodów wejściowych LED- (reklamy), załączonych wg.
odpowiedniej kolejności możliwej do ustawienia przez użytkownika za
pomocą oprogramowania na komputer PC dołączonego do każdego sterownika
- możliwości edycyjne oprogramowania są bardzo rozbudowane, zatem
zapewniają praktycznie dowolną kombinację kolejności zapalania
i gaszenia poszczególnych 12 obwodów wyjściowych sterownika łącznie
z łagodnym ich rozświetleniem i gaszeniem.

ZAMAWIAM

DANE TECHNICZNE STEROWNIKÓW  USR-12K/RS232

Napięcie zasilania

9 - 15V DC

Obciążenie wyjść

1,5A  w kazdym kanale

Elementy wykonawcze

12 x MOSFET

Wymiary  obudowy

83 x 68 x 26mm  (podstawa 105 x 70mm)

Rodzaj sterowania

modulacja PWM

Poniżej przedstawiono zrzuty ekranowe z programu na PC do sterowników USR-12K/RS232


_________________________________________________________________________________________________________

UNIWERSALNY STEROWNIK LED TYP USR-12K/IR


- uniwersalny 12-kanałowy sterownik umożliwiający podłączenie 12 niezależnych obwodów wejściowych LED sterowanych i załączanych przez użytkownika za pomocą dpowiedniego pilota na podczerwień dołączonego do każdego sterownika pilot pozwala na załączanie i wyłączanie niezależne każdego kanału sterownika, umożliwia stawienie dowolnej jasności świecenia każdego obwodu wyjściowego oraz załączanie i wyłączanie wszystkich kanałów jednocześnie przy czym poziomy jasności poszczególnych kanałów są pamiętane; również po wyłączeniu napięcia zasilania i powtórnym załączeniu pamiętany jest stan każdego kanału przed wyłączeniem

Sterowniki powyższe wyposażone są w następujące złącza:
- gniazdo RJ12- do podłączenia odbiornika podczerwieni-USR-12K/IR/UK1
- do podłączenia komputera poprzez łącze RS232 zapomocą odpowiedniego
 kabla ( dodawanego do sterownika-USR-12K/232/UK )   
- gniazdo 3 tor. (Raster 5 mm)- do podłączenia zasilania- szybkozłączka
- gniazdo 12 tor. (Raster 2,5 mm)- do podłączenia 12 obwodów wyjściowych-
 szybkozłączka- możliwość podłączenia bez użycia wkrętaka

DANE TECHNICZNE STEROWNIKÓW  USR-12K/IR

Napięcie zasilania

9 - 15V DC

Obciążenie wyjść

1,5A  w kazdym kanale

Elementy wykonawcze

12 x MOSFET

Wymiary  obudowy

83 x 68 x 26mm  (podstawa 105 x 70mm)

Rodzaj sterowania

modulacja PWM

_______________________________________________________________________

STEROWNIKI   18  KANAŁOWE

_______________________________________________________________________

UNIWERSALNY STEROWNIK LED TYP USR-18K/15/PL


- uniwersalny 18-kanałowy sterownik (sam moduł bez obudowy) -

umożliwiający podłączenie max do 18 niezależnych obwodów wyjściowych
LED- (reklamy), załączonych wg. odpowiedniej kolejności możliwej do
ustawienia przez użytkownika za pomocą oprogramowania na komputer PC
dołączonego do każdego sterownika. W wykonaniu standardowym może
sterować 15 kanałami zaś opcjonalnie może być wyposażony w 18 obwodów
wyjściowych załączanych wg. dowolnego wpisanego programu. Możliwości
edycyjne oprogramowania są bardzo rozbudowane, zatem zapewniają dowolną
kombinację kolejności zapalania i gaszenia wszystkich obwodów wyjściowych
sterownika łącznie z łagodnym ich rozświetleniem i gaszeniem.

UNIWERSALNY STEROWNIK LED TYP USR-18K/15/OB


Jest to ten sam sterownik opisywany powyżej  USR-18K/15/PL
 zamontowany
w obudowie wykonanej z ABS i wyposażony w tzw. "szybkozłączki" umożliwiajace
łatwy demontaż lub odłączenie wybranych obwodów od sterownika .
UWAGA :
Do programowania sterowników należy kupić odpowiedni programator
wraz z konwerterem RS232/RS485 . Oprogramowanie na PC jest bezpłatne.DANE TECHNICZNE STEROWNIKÓW  USR-12K/IR

Napięcie zasilania

9 - 15V DC

Obciążenie wyjść

2,5A  w kazdym kanale

Elementy wykonawcze

18 x MOSFET

Wymiary  obudowy

PL- 93 x 73 x 19mm ,  OB-135 x 92 x 32mm

Rodzaj sterowania

modulacja PWM

Poniżej przedstawiono zrzuty ekranowe z programu na PC do sterowników USR-18K/15

_________________________________________________________________________________________________________

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego