Czytniki kart - UK-SYSTEM

Przejdź do treści

Menu główne:

Czytniki kart

OFERTA > WAGI - Akcesoria


W naszej ofercie znajdują sie również mikroprocesorowe czytniki kart zbliżeniowych, umożliwiających łatwą, bezstykową identyfikację pojazdów, osób, towarów itp., w zależności od aplikacji, do których zostaną zastosowane.

Czytniki mogą pracować w trybie on-line,
tzn. każde przyłożenie transpondera jest przekazywane dalej do systemu, który po odczytaniu kodu "decyduje", jakie czynności dalej przesłać do czytnika, np. zezwolić na otwarcie  drzwi, szlabanu, zapalenie światła zielonego, itp.
Każde zbliżenie trasnspondera i odczytanie jego kodu powoduje również wygenerowanie krótkiego sygnału dźwiękowego.
Czytniki pracują również w trybie off-line
. Wówczas programowanie następuje za pomocą zewnętrznej karty MASTER, umożliwiającej dopisywanie, usuwanie uprawnionych kart, po zbliżeniu których, automatycznie nastąpi otwarcie szlabanu, drzwi lub zapalenie sygnalizatora. Wówczas czytnik nie kontaktuje się z zewnętrznym nadrzędnym np. komputerem, koncentratorem, lecz sam realizuje żądane operacje zgodnie z programem wpisanym kartą MASTER.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZYTNIK  RFID-UR80D

DANE   TECHNICZNE :


Napięcie   zasilania             -       AC 12V DC lub opcjonalnie 24V DC
Pobór mocy                       -       ok. 1W
Element   sterujący             -       Transponder UNIQUE - karta , brelok  itp
Wymiary obudowy              -       ca 100 x100 x50
Waga                                -       ok. 0,3 kg
Sterowanie                         -       RS485  lub  opcjionalnie RS232 , USB,

                                                  ETHERNET
Tryb pracy                          -       on-line  oraz  off-line

KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA

Panel zewnętrzny czytnika składa się z pola określonego symbolem karty, do którego zbliżany jest transponder, np. w postaci breloka, opaski lub
plastikowej karty UNIQUE.

Odebrany unikalny kod od zbliżonego transpondera zostaje przesyłany linią transmisji szeregowej RS485 lub RS232, USB lub ETHERNET (wykonanie opcjonalne) do dalszych elementów kontroli dostępu lub identyfikacji automatycznej - koncentratora, komputera itp. Przesyłanie danych odbywa się wg odpowiedniego protokołu transmisji (ramki sygnału RS), dołączanego przy zakupie do urządzenia na nośniku CD. Każde zbliżenie trasnsponera i odczytanie jego kodu powoduje również wygenerowanie krótkiego sygnału dźwiękowego.

ZASADA PRACY

Kierowca po podjechaniu do wagi zbliża do czytnika kartę jemu przydzieloną i wówczas na wyświetlaczu wagowym wyświetli się jego numer rejestracyjny (opcja) oraz jednocześnie zapala się zielone światło na wjazd na wagę lub podnosi się szlaban wjazdowy. Wówczas, w zależności od ustawionej opcji automatyki w systemie wagowym, uruchamia się automatycznie opcja tarowania, ważenia przywozu lub wywozu towaru, a po jej wykonaniu, zapala się zielone światło na wyjeździe z wagi lub otwiera się szlaban wyjazdowy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CZYTNIK  RFID-UR80D-12KL

DANE   TECHNICZNE :


Napięcie   zasilania              -       
AC 12V DC lub opcjonalnie 24V DC
Pobór   mocy                       -       ok. 1W
Element   sterujący              -       Transponder UNIQUE - karta , brelok  itp
Wymiary   obudowy             -       ca 175 x125 x55
Waga                                 -       ok. 0,6 kg
Klawiatura                          -       metalowa  wandaloodporna
(12 Klawiszy)

Sterowanie                         -       RS485  lub  opcjionalnie RS232 , USB,

                                                  ETHERNET
Tryb pracy                          -      on-line  oraz  off-line
Obudowa                            -      ABS   IP65

CZYTNIK  RFID-UR80D-12KL  umożliwia  :

-  automatyczną identyfikację pojazdu czekającego na zważenie  poprzez odczyt transpondera  ( karty plastykowej) zbliżonego do czytnika.  
- wybranie rodzaju ważonego towaru - poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na klawiaturze (klawisze od 0 do 9)  

KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA

Panel zewnętrzny czytnika składa się z pola określonego symbolem karty, do którego zbliżany jest transponder, np. w postaci breloka, opaski lub plastikowej karty UNIQUE.
Odebrany unikalny kod od zbliżonego transpondera zostaje przesyłany linią transmisji szeregowej RS485 lub RS232, USB lub ETHERNET (wykonanie opcjonalne ) do dalszych elementów kontroli dostępu lub identyfikacji  automatycznej - koncentratora, komputera itp. Przesyłanie danych odbywa się wg odpowiedniego protokołu transmisji (ramki sygnału RS), dołączanego przy zakupie do urządzenia na nośniku CD.
Czytnik pracuje w trybie on-line, tzn. każde przyłożenie transpondera jest przekazywane dalej do systemu, który po odczytaniu kodu "decyduje" jakie czynności dalej przesłać do czytnika, np. zezwolić na otwarcie drzwi, szlabanu, zapalenie światła zielonego, itp.
Każde zbliżenie trasnspondera i odczytanie jego kodu powoduje również wygenerowanie krótkiego sygnału dźwiękowego.

ZASADA PRACY


Kierowca po podjechaniu do wagi zbliża do czytnika kartę jemu przydzieloną i wówczas na wyświetlaczu wagowym wyświetli się jego numer rejestracyjny (opcja) oraz jednocześnie zapala się zielone światło na wjazd na wagę lub podnosi się szlaban wjazdowy. Wówczas, w zależności od ustawionej opcji automatyki w systemie wagowym, uruchamia się automatycznie opcja tarowania pojazdu, a po jej wykonaniu, zapala się zielone światło na wyjeździe z wagi lub otwiera się szlaban wyjazdowy.
Jeśli zaś samochód jest załadowany, to wówczas po wyświetleniu się numeru rejestracyjnego na wyświetlaczu, kierowca dodatkowo na klawiaturze określa rodzaj towaru przyciskając na klawiaturze przycisk od 0 do 9. Po wybraniu rodzaju towaru, na wyświetlaczu pikselowym, w miejsce numeru rejestracyjnego
wyświetli się nazwa wybranego towaru.

Wówczas kierowca upewnia się co do właściwie wybranego towaru zgodnego z załadunkiem i wjeżdża na wagę. Dalszy etap ważenia przebiega jak przy tarowaniu. Podczas postoju samochodu, na wadze na wyświetlaczu wyświetla się masa całkowita pojazdu z załadunkiem. Po zakończeniu się automatycznego ważenia, na sygnalizatorze zjazdowym z wagi zapala się zielone światło i otwiera się szlaban wyjazdowy, umożliwiając zjazd pojazdu z wagi.

======================================================================


 RFID-UR80D-12KL 

 RFID-UR80D 

   do pobrania ...


 
powrót na górę ...  

====================================================================

Zobacz urządzenia podobne lub współpracujące
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego