STEROWNIKI - UK-SYSTEM

Przejdź do treści

Menu główne:

STEROWNIKI

OFERTA > BASENY

Firma nasza wykonuje również specjalizowane sterowniki do kompleksowej obsługi  technologi wody w basenie zapewniając komfortowe utrzymanie określonej temperatury , filtrowania wody i jej obiegu w różnych systemach basenowych . Automatyzację urządzeń zapewnia użyty mikroprocesor, który steruje pracą pompy, elementu grzejnego i zaworu  uzupełniania wody bez wymaganej obecności osoby obsługującej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STEROWNIK BASENOWY  SBM-240GR

Niniejsze urządzenie służy do kompleksowej i w pełni automatycznej obsługi basenu.

PARAMETRY  TECHNICZNE:


Napięcie zasilania:    220V~/50Hz,
Pobór prądu:     moc 4W,
Obciążalność wyjść (grzałka, pompa): 12A,
Sterowanie wyjściami:   przekaźniki 12V,
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD): graficzny 64 240 punktów, wym.wyświetlacza : 38 x 132 mm
Klawiatura:     8 przycisków,
Obudowa:     z poliwęglanu, typ FIBOX Cardmaser3
Szczelność:     IP65
Wymiary:     185 x 230 mm

BUDOWA   I  ZASADA   DZIAŁANIA

Sterownik został wyposażony w klawiaturę (6 przycisków), wyświetlacz graficzny ciekłokrystaliczny (LCD 64 240 pikseli) w celu zapewnienia pełnej obsługi i kontroli pracy urządzenia. Wyświetlacz LCD pokazuje aktualny czas, pomierzoną temperaturę, komunikaty o aktualnym stanie pracy oraz ustawione parametry pracy urządzenia (rys.1.).
W czasie realizacji ustawionej filtracji lub czasu ciszy wyświetlany jest czas pozostały do zakończenia aktualnej funkcji. (rys.2)

Czujnik temperatury służy do automatycznego utrzymywania temperatury zgodnie z wartością wprowadzoną przez osobę obsługującą (sposób wprowadzania jest opisany w dalszej części instrukcji). Gdy temperatura pomierzona przez czujnik jest niższa od wprowadzonej o ponad połowę ustawionej histerezy sterownik włącza grzałkę. Grzanie trwa do czasu, gdy temperatura pomierzona będzie wyższa o połowę wartości histerezy zaprogramowanej w opcji programowania progu temperatury. W trakcie grzania na wyświetlaczu w dolnej części jest widoczny migający symbol grzałki i termometru.
Działaniu elementu grzejnego zawsze towarzyszy praca pompy filtrującej wprowadzającej ogrzaną wodę do basenu. Biorąc pod uwagę różne rozwiązania techniczne basenów, sterownik umożliwia podtrzymywanie pompowania po zakończeniu grzania przez czas określony przez użytkownika albo załącza grzanie wyłącznie w czasie przepompowywania wody przez filtry. Praca pompy filtrującej sygnalizowana jest symbolem obracającego się wirnika z łopatkami. Brak czujnika temperatury w systemie sygnalizowany jest zapaleniem diody, wysłaniem na wyświetlacz komunikatu "SPRAWDŹ CZUJNIK", a po lewej stronie wyświetlacza będzie widoczny (zamiast aktualnej temperatury) napis "???.? C".

W celu zapewnienia filtrowania (oczyszczania) wody w basenie, sterownik został również wyposażony w funkcje filtrowania czasowego i ciągłego. Pierwsza z tych funkcji umożliwia ustawienia do ośmiu czasów automatycznego filtrowania (powtarzanych codziennie), użytkownik ma możliwość włączenia każdego z nich, ustawienia godziny włączenia oraz czasu filtrowania (oczyszczania).

Sterownik kontroluje również poziom wody w basenie i sygnalizuje go graficznie (rys.5.). W przypadku zbyt niskiego poziomu zostaje załączony zawór uzupełniania wody. Po osiągnięciu założonego poziomu wody zawór jest otwarty jeszcze przez ustawioną ilość minut. W przypadku wykrycia braku wody lub jej bardzo niskiego poziomu zatrzymywane są pompa i grzałka, włączana jest pulsująca sygnalizacja akustyczna i wyświetlany jest migający napis "BRAK WODY!!!" (rys.6.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


STEROWNIK ATRAKCJI WODNYCH  SBA-64GR

Niniejsze urządzenie służy do obsługi atrakcj basenowych załączanych wg. określonych przedziałach czsowych.

PARAMETRY  TECHNICZNE:


Napięcie zasilania:    AC 230V~/50Hz,
Pobór prądu:     moc 4W,
Ilość sterowanych wyjść (atrakcji)  - 6
Obciążalność wyjść - 12A/230V AC
Sterowanie wyjściami:   przekaźniki 12V,
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD): graficzny 64 128 punktów, wym.wyświetlacza : 45 x 62 mm
Klawiatura:     24 przyciski,
Obudowa:     z poliwęglanu, typ FIBOX Cardmaser3
Szczelność:     IP65

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA STEROWNIKA:

Po załączeniu zasilania sterownika atrakcji wyświetlana jest lista atrakcji, z prawej strony nazwy atrakcji wyświetlany jest stan i tryb załączenia. Dostępne są cztery stany:

1. wyłączenie atrakcji w trybie automatycznym   
2. załączenie atrakcji w trybie automatycznym    
3. wyłączenie atrakcji w trybie ręcznym  
4. załączenie atrakcji w trybie ręcznym

W dowolnej chwili można wybrać jedną z atrakcji poprzez naciśnięcie klawisza z numerem atrakcji lub przy pomocy klawisza strzałki w dół. Wybrana atrakcja jest wyświetlana na ciemnym tle.
Naciskając klawisz "On" możemy załączyć wybraną atrakcję w trybie ręcznym.
Naciskając klawisz "Off" możemy wyłączyć wybraną atrakcję w trybie ręcznym.
Naciskając klawisz "Esc" możemy przełączyć wybraną atrakcję w tryb automatyczny.

PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA:

W trybie automatycznym, atrakcja jest załączana według zapisanych programów czasowych.
Dla każdej atrakcji można ustawić dwie pozycje programu dobowego i cztery pozycje programu godzinowego. Atrakcja jest załączona, gdy bieżący czas znajduje się w zakresie przynajmniej jednej z pozycji programu dobowego oraz wszystkie pozycje godzinowe są zerowe lub, gdy bieżący czas znajduje się w przynajmniej jednej z pozycji programu dobowego i przynajmniej jednej pozycji programu godzinowego.
Po naciśnięciu przycisku "ctrl" przechodzimy do trybu programowania. Strzałkami w górę i w dół możemy kolejno zmieniać pozycje menu od "ustawiania czasu", poprzez "ustawianie parametrów" do ustawiania programów sterowania poszczególnych atrakcji. Zatwierdzanie wyboru pozycji menu odbywa się klawiszem "Enter". Klawiszem "Esc" możemy powrócić do zwykłego trybu pracy.

SPOSÓB PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA:

Obwody zasilania  poszczególnych atrakcji wodnych podłączamy bezpośrednio pod zaciski śrubowe odpowiednich wyprowadzeń w dolnej części sterownika pod oosłoną plastykową - rys.poniżej

Urządzenie może  być wyposażone w opcjonalny interfejs szeregowy RS485, który może być wykorzystany do komunikacji z innymi sterownikami basenowymi lub z nadrzędnym systemem komputerowym w celu sterowania lub wizualizacji stanów atrakcji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego